Webové sídlo inno-service.eu spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na tomto sídle sú primárne publikované vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Viacero súborov sú vo formátoch .docx, .rtf a .xlsx, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových a tabuľkových editoroch.

Web sídlo je spracované v redakčnom systéme WordPress.

Podporované prehliadače:

  • Google Chrome
  • Mozila Firefox 24 a vyššie
  • Internet Explorer 10 a vyššie bez režimu spätnej kompatibility
  • Safari 6 a vyššie
  • iOS 7 a vyššie
  • Android 4.4 a vyššie
  • Windows Phone 8.1 a vyššie

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na e-mailovej adrese info@inno-service.eu.

Tvorcom webu je SOMI Systems s.r.o. Technickým prevádzkovateľom webu je Slovenská obchodná a priemyselná komora so sídlom Banská Bystrica.