Keresés

A nyújtott szolgáltatások típusa

 • A kőzet képződmények folyamatos rongálásával összefüggő folyamatok terén végzet alapkutatások, a földalatti építmények és létesítmények stabilitásának vizsgálata, valamint a kőzetek dezintegrációs folyamata során felmerülő energia- és anyagtranszfer kutatása.
 • A szilárd diszperziók kialakulásának törvényszerűségeivel, valamint a szilárd diszperziók tulajdonságainak fizikai, mechanikai, kémiai és biotechnológiai eljárásokkal történő megváltoztatásával összefüggő alapkutatások.
 • A fázisok interakciójának kvalitatív és kvantitatív kiértékelése a diszperz rendszerek kialakulása, valamint a diszperz rendszerek munka- és természeti környezetben történő elterjedése során.
 • Csúcstechnológiai rendszerek alapelveinek kidolgozása az alábbi területeken: kőzetek bomlása, ásványi nyersanyagok komplex feldolgozása, a természeti- és a munkakörnyezet egyes meghatározott összetevőinek monitoringja, valamint a hulladéklerakó telepeken megfigyelhető környezeti, kémiai és geológiai változásoknak az ökológiai revitalizáció céljából történő megfigyelése.
 • Tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtása

Az infrastruktúrák / felszerelések típusai

 • OLYMPUS BX51 típusú fénymikroszkóp
 • LEICA DM 6000 típusú fluoreszcencia mikroszkóp
 • Nikon Eclypse 400 típusú optikai mikroszkóp
 • Agilent Bioanalyzer 2100 – DNS, RNS és fehérje minőségi ellenőrzésére szolgáló bioanalizátor készülék
 • Light Cycler 2.0 Roche Real-Time típusú PCR (Q-PCR) rendszer
 • Quantachrome NOVA 1200e – a specifikus felületek és a pórusok nagyságát elemző analizátor
 • A részecskék nagyságát, térfogateloszlását és a részecskék darabszámát elemző Beckman Coulter ® Multisizer IV típusú analizátor
 • PA-10a paramágneses oxigén típusú analizátor
 • CA-10a infravörös széndioxid típusú analizátor
 • Respirométer
 • 5975 C tömegdetektorral ellátott Agilent 7890A típusú gázkromatográf
 • Dionex ICS 5000 típusú kétcsatornás ionos kromatográf
 • DAD detektorral és Q-TOF (micrOTOF-Q II™ Bruker Daltonics, GmbH, Németország) tömegspektrométerrel ellátott UHPLC Dionex Ultimate 3000 típusú (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) folyadék-kromatográf
 • ICP-MS Agilent 7700 típusú induktív csatolású plazma tömeg spektrométer
 • Analitikai célra szolgáló, deionizált és ultra tiszta víz előállítására szolgáló Elga-PureLab-Option + Elga PureLab-Ultra berendezés
 • A teljes szén és nitrogén szimultán meghatározására szolgáló Vario TOC Cube TOC/TNb típusú analizátor
 • Elementar Vario Macro Cube CHNS típusú analizátor
 • EDX, WDX és EBSD detektorokkal ellátott TESCAN MIRA 3 FE típusú autóemissziós katóddal ellátott elektronmikroszkóp
 • MiniCer típusú laboratóriumi átfolyómalom
 • Atomabszorpciós spektrométer
 • ICP-MS Agilent 7700 típusú induktív csatolású plazma tömegspektrométer
 • DMA-80 Tricell típusú közvetlen higanymeghatározó készülék
 • JEROME 431-X típusú hordozható gázhalmazállapotú higanymeghatározó készülék
 • Spectro Xepos típusú röntgen-fluoreszcenciás spektrométer (modell XEPO3)
 • D8 Advance típusú röntgen diffraktométer
 • Helios Gamma UV-VIS típusú spektrofotométer
 • FTIR Tensor 27 – infravörös spektrométer
 • DRB 200 hőreaktorral ellátott DR 1900 típusú hordozható spektrométer
 • Gemini 2360 – specifikus felületet és a pórusok térfogatát elemző analizátor, kiegészítőkkel együtt
 • Helos lézer analiázor és Rodos 11SROV nedves diszpergáló egység
 • Nanophox – Photon Cross Correlation Spectrometer részecskenagyság analizátor
 • A részecskék nagyságát, térfogateloszlását és a részecskék darabszámát elemző Beckman Coulter ® Multisizer IV analizátor
 • QMS 403 C Aëolos tömegspektrométerrel ellátott STA 449 F3 Jupiter típusú termoanalizátor
 • Különböző atmoszferikus közegben történő munkavégzésre szolgáló laboratóriumi kvarc csőkemence (maximális hőmérséklet 1.200 °C)
 • CE-4 típusú Muffle kemence (maximális hőmérséklet 1.150 °C)
 • HG 4/3 típusú indukciós kemence (maximális hőmérséklet 1.350 °C)
 • VP 02/16 típusú magashőmérsékletű laboratóriumi elektromos ellenállásfűtésű kemence (LAC, Cseh Köztársaság)
 • Agilent Bioanalyzer 2100 – chipeken lévő gélelektroforézis elemzésére szolgáló bioanalizátor
 • PCR termékek leválasztására szolgáló elektroforézis
 • BBL Crystal Bacterial Identification System mikrobiológiai azonosító rendszer
 • SureCycler 8800 (Agilent) típusú termocycler
 • Techne típusú termocycler
 • PA-10A típusú paramágneses oxigén analizátorral, infravörös érzékelővel rendelkező széndioxid analizátorral és RM-8 többcsatornás multiplexerrel ellátott, a metabolikus tevékenység kiértékeléséhez szükséges respirometrikus mérések elvégzésére szolgáló berendezés
 • Baktériumok anaerób és aerób kultivációjára szolgáló bioreaktorok
 • Tuttnauer típusú laboratóriumi autokláv
 • Biosan típusú aszeptikus boksz
 • Fatran típusú aszeptikus boksz
 • A mágneses susceptibilátás mérésére szolgáló Kappabridge KLY-2 berendezés
 • HM8135 3GHz HF Synthesizer generátorral és Spectrum Analyzer HM 5530 analizátorral ellátott MP-1 típusú dielektromos állandó (permittivitás) mérő
 • Saját fejlesztésű, 70 mm-es átmérőt meg nem haladó eszközökkel történő rotációs fúrást lehetővé tevő kísérleti laboratóriumi fúróállvány. A fúróállvány automatizált vezérlési rendszerrel és a kőzetek – rotációs fúrás miatti – mechanikus szétválasztásának folyamatát megfigyelő rendszerrel van ellátva.
 • A fúrás során fellépő erők és forgatónyomatékok mérésére szolgáló 4 csatornás Kistler dinamóméter.
 • A fúrás során fellépő erőhatások többegységes mérésére szolgáló KISTLER 5070A típusú többcsatornás jelerősítő.
 • ADASH 3900-II – Gyorsulásmérők és a fúróállványon felmerülő vibrációk gyorsulásának feljegyzésére szolgáló automatizált rendszer.
 • A kőzetek szilárdsági és deformációs jellemzőinek mérésére szolgáló INSTRON 1000 RD típusú prés (terhelhetőség 5 MN-ig).
 • Point Load Tester PLT-100 (GCTS, USA) – a kőzetek pontterhelés melletti szilárdságának mérésére szolgáló készülék
 • Silverschmidt PC/N (Proceq, Svájc) – az EN 12504-2:2012 európai szabvány szerint szabványosított Schmidt-kalapács.
 • A CERCHAR módszertan (ErgoTech, UK) szerinti abrazivitási index meghatározására szolgáló abrazivitás mérő berendezés.
 • A Szlovák Tudományos Akadémia Geotechnikai Intézete által az ON 441121 műszaki szabvány alapján megtervezett és legyártott FV abrazivitási index meghatározására szolgáló, abrazivitás mérő berendezés.
 • A Szlovák Tudományos Akadémia Geotechnikai Intézete által az LCPC módszertan alapján megtervezett és legyártott, a kőzetek abrazivitási indexének meghatározására szolgáló abrazivitás mérő berendezés.
 • Kőzetminták előkészítésére szolgáló körfűrészek és csiszolók
 • Pulverisette 7 Premium Line típusú planetáris golyósmalom
 • Pulverisette 6 Classic Line típusú planetáris golyósmalom
 • Attritror Molinex PE/075 – adagolóval és keverőszerkezettel ellátott golyós malom
 • Freezer Mill SPEX 6870 – laboratóriumi kriogenikus őrlőkészülék
 • PS D-160 típusú pofás zúzógép
 • FDV típusú laboratóriumi biomassza zúzógép
 • VČM-3 típusú vibrációs pofás/lemezes malom
 • KM-1 típusú vibrációs achát zúzógép
 • Univerzális laboratóriumi golyós és rudas LP malom (porcelán, fém)
 • Őrlőmalom
 • Alpine 100 MRZ típusú levegős osztályozó
 • TE-III típusú vibrációs osztályozó
 • RT 6.5 típusú vályús mintaosztó
 • Félüzemi hidrociklon állomás
 • Nagy intenzitású MECHANOBR típusú mágneses szeparátor
 • Kis intenzitású LAURILA típusú mágneses szeparátor
 • JONES típusú univerzális laboratóriumi mágneses szeparátor
 • MHR-1 típusú magneto- hidrosztatikus szeparátor (ferrofluidban történő szeparáció)
 • FGS-2 típusú magneto- hidrosztatikus szeparátor (ferrofluidban történő szeparáció)
 • STURTEVANT – O.H. elektrosztatikus korona szeparátor
 • A szabad légkörben lévő szuszpendált részecskék (PM10, PM2, 5 TSP) begyűjtésére és mintavételére szolgáló berendezés – kiegészítőkkel ellátott mintavevő berendezések (Digitel DH77, Echo High Volume Tecora, Leckel MVS6, Bravo Tecora PM)
 • MWG3K-08 típusú mikrohullám generátor
 • Ecocell és Venticell típusú laboratóriumi szárító
 • Vacucell típusú laboratóriumi vákuum szárító
 • INGOS típusú rotációs vákuum párologtató
 • Mikro 200 R típusú hűtött centrifuga
 • Rotina 380 (Hettich) és MPW 310 típusú centrifuga
 • Légköri lerakódásminták vákuum szűrésére szolgáló berendezés
 • Analitikai célra szolgáló, deionizált és ultra tiszta víz előállítását végző Elga-PureLab-Option + Elga PureLab-Ultra berendezés
 • A nehéz folyadékok sűrűségének meghatározására szolgáló Mohr mérleg
 • Tesla 706509 típusú teslaméter
 • Ultrahangos homogenizátor
 • Tesla és Fritsch típusú ultrahangos kád
 • LAZNIA LW-4 típusú vízfürdő
Nano ZS típusú zéta potenciálmérő

Cím

Our Address:

Watsonova 45, 040 01 Košice

GPS:

48.734761478821, 21.239237782113

Telefon:
Kapcsolat

Kontakt személy

Név

Slavomir Hredzak

Position

Director / Senior Researcher

Mobil phone

+421911951432

Top