Keresés

A nyújtott szolgáltatások típusa

 • A földi erőforrások kitermeléséhez, feldolgozásához, felhasználásához és védelméhez kapcsolódó folyamatok széles spektrumát felölelő tudományos-kutató, oktatási, szakértői tevékenység
 • Szilárd, folyékony és gázhalmazállapotú ásványi nyersanyagok kitermelése és feldolgozása
 • Geotechnológia és ökotechnológia
 • Hulladékok feldolgozása és újrahasznosítása
 • A földi erőforrások közgazdaságtana és menedzsmentje
 • Megújuló erőforrások felhasználása
 • A környezet, valamint a környezeti erőforrások turizmus területén történő felhasználása (elsősorban a geoturizmus és a bányaturizmus területén)

Az infrastruktúrák / felszerelések típusai

 • Ásványi anyagok és hulladékok (mint másodlagos nyersanyagok) feldolgozására (pl. darálására, őrlésére) és elválasztására (mágneses, gravitációs, osztályozására, flotációjára, stb.) szolgáló berendezésekkel felszerelt félüzemi csarnok
 • Fizikai laboratórium. (A laboratóriumban rendelkezésre állnak az ásványianyag minták különböző típusú szeparálására szolgáló berendezésék. A laboratóriumban az ásványianyag mintákat előkészítik az egyes elemek atomabszorpciós spektroszkópiai módszerrel (AAS) történő kvantitatív meghatározására, a röntgen (RTG) elemzésre, valamint az infravörös spektrometriára. A laboratóriumban teljeskörű szilikát elemzést végeznek.)
 • Kémiai laboratórium. (A laboratórium a klasszikus vegyi elemzések elvégzéséhez szükséges eszközökkel – elszívó, szárítók, Muffle kályha, desztillációs berendezés, centrifuga, kettő és négy tizedes pontosságú digitális analitikai mérlegek – van felszerelve.)
 • Analitikai laboratórium (A laboratórium kb. 20 elem kémiai elemzésére szolgáló atomabszorpciós spektrométerrel van felszerelve. (A berendezés gyártója: Perkin-Elmer, USA.)
 • Felületi jellemzőket vizsgáló laboratórium (A laboratórium a szilárd felületek jellemzőinek vizsgálatára szolgáló eszközökkel van felszerelve: a nedvesítési peremszög mérésére szolgáló berendezés, polarizációs mikroszkóp)
 • Felületi kémiai elemzéseket végző laboratórium (A laboratórium a részecskék felületi kémiai elemzésére szolgáló XPS – röntgen fotoelektron spektrométer – készülékkel van felszerelve.)
 • Geomechanikai laboratórium és kísérleti csarnok (kőzetek és építőanyagok szakítópróbáinak és nyomásvizsgálatainak elvégzésére szolgál)
  mérnök-szeizmikai laboratórium
 • Multimédiás laboratórium (a laboratórium turisztikai és geoturisztikai létesítmények azonosítására, feldolgozására, illetve ezeknek a tárgyaknak a bemutatására és népszerűsítésére szolgál)
 • Lineáris időben változó (LTV) műszaki laboratórium (felszereltsége alapján a laboratóriumban a megújuló energiaforrásokkal és azok tárolásának módjával összefüggő kutatásokat végeznek)
 • A földi erőforrások kitermelését vizsgáló laboratórium (a laboratórium modell – az eredeti üzemekkel azonos – technológiai parkkal és a létesítmények térben történő elhelyezkedésének mérésére szolgáló mérőműszerekkel van ellátva)

Cím

Our Address:

Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovakia

GPS:

48.73310236414, 21.243802559185

Telefon:
Kapcsolat

Kontakt személy

Név

Tomáš Pavlík

Position

Head of Project Department FBERG

Mobil phone

+421915762195

Top