Miért az InnoService projekt és mi a célja?

Dél-kelet Szlovákia és Észak-kelet Magyarország a legszegényebb Európai régiók közé tartoznak alacsony szintű gazdasági teljesítőképességgel és nagyarányú munkanélküliséggel. A cégeket ezekben a régiókban gyakran az alacsony munkatermelékenység és versenyképesség jellemzi. Az indokokat megtalálhatjuk úgy az elavult technológiák alkalmazásánál, a cégek alacsony szintű érdeklődésénél az újítások iránt és a kutatás-fejlesztési infrastruktúra hiányában tevékenységük terén, de úgyszintén a vállalkozásokat támogató intézetek által nyújtott, valóban hatásos és “könnyen alkalmazható” szolgáltatások hiányában is.

Az InnoService projekt célja több minden javítása ezen a téren. Elsősorban a szlovák és magyar kereskedelmi és iparkamarák közti együttműködés valamint kooperációs kapacitások megerősítésre és javítására irányul, az alkalmazottai ismereteinek és gyakorlottságának növelése útján a meghatározott innovációs szolgáltatások terén, amelyeket a vállalkozóknak nyújtanak.

Továbbá az újonnan kifejlesztett “Innovációs szolgáltatások határon átnyúló portfóliója” közös on-line szolgáltatás révén a kamarák összegyűjtik és tovább minden olyan tájékoztatással szolgálnak, amely a kutatás-fejlesztési infrastruktúra és innovációs szolgáltatásokat érinti Dél-kelet Szlovákia és Észak-kelet Magyarország térségében. A tájékoztatások naponta 24 órán keresztül hozzáférhetők lesznek, egy helyen és mindenki számára, aki irántuk érdeklődést nyilvánít. Ilyen hatásos formában fogják a kamarák serkenteni a vállalkozók és a kutatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtók közti innoválásra irányuló határon átnyúló együttműködést, amely felhasználja a modern információs és kommunikációs technológiákat, az internetes és mobil alkalmazásokat. Ez az egész igyekezet hozzájárul a társadalmi és gazdasági összefogás megerősítéséhez és a szlovák-magyar határmenti régió intelligens valamint fenntartható fellendüléséhez.

A projektről

A projekt céljai:

A projekt fő célja hozzájárulni a társadalmi és gazdasági összefogás megerősítéséhez valamint a szlovák-magyar határmenti régió intelligens valamint hosszan fenntartható fellendüléséhez:

  • a szlovák és magyar kereskedelmi és iparkamarák közti együttműködés megerősítésével és javításával;
  • a folyamatos információáramlás bebiztosításával az újonnan kifejlesztett információs és kommunikációs technológiák révén, amely tökéletesíti a határon átnyúló szolgáltatások nyújtását az innoválás terén;
  • a szlovák és magyar cégek valamint az innovációs szolgáltatások és infrastruktúra nyújtók között és új kooperációs kezdeményezések elindításával.

Projektaktivitások:

  • Projekt menedzsment;
  • Kommunikácó;
  • Az innovációs infrastruktúra és szolgáltatás nyújtók feltérképezése a résztvevő régiókban;
  • Az innovációs szolgáltatások portfóliója, modern szoftver megoldások és nyomtatott formájának fejlesztése, amelyek áttekintést nyújtanak minden hozzáférhető innovációs infrastruktúráról és szolgáltatásról az érintett régiókban;
  • Tematikus workshopok a partner kereskedelmi és iparkamarák dolgozói számára a kövekező témákban: a szellemi tulajdonjog védelme, technológiai transzfér és start-upok, internacionalizálás, új termék vagy szolgáltatás fejlesztése és innovációs stratégiák;
  • B2B (business to business) találkozók a vállalkozók és az innovációs szolgáltatások és infrastruktúra szolgáltatók számára, amelyek közül mindegyik más ágazatra irányul: erdészet és famegmunkálás, információs technológiák, fémmegmunkálás, gépipar és gyártásirányítási rendszerek valamint az autógyártás.

A projekt tartama: 16 hónap (2017.10.01. – 2019.01.31.)

Finanszírozás: a projekt finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) támogatásával az Interreg V-A Slovakia-Hungary szlovák magyar határon átnyúló program keretén belül valósul meg.

A projekt összköltségvetése: 162 174,60 EUR
ebből ERDF: 137 848,41 EUR

Projekt partnerek:

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy) 
Cím: Alkotmány 9/A, 3100 Salgótarján, Magyarország
Kapcsolat: Andrea Nyerges, tel. +36 32 520 868, mkikmszt@nkik.hu
Web: http://www.nkik.hu/hu/ 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Hevešskej župy) 
Cím: Pf.440, 3301 Eger, Magyarország
Kapcsolat: Márk Becskei, tel. +36 36 429 612 114, mark.becskei@hkik.hu
Web: http://www.hkik.hu/hu/ 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy) 
Cím: Szentpáli str.1, 3525 Miskolc, Magyarország
Kapcsolat: Ilona Szécsiné Bányai, tel. +36 46 501 097, szecsi.ilona@bokik.hu
Web: http://www.bokik.hu/hu/