Hľadať

Hlavné kategórie

Tento adresár poskytuje zoznam vybratých poskytovateľov výskumno-vývojovej infraštruktúry a inovačných služieb v regiónoch juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska kategorizovaný podľa oblasti výskumu. Pre každú organizáciu uvedenú v adresári poskytuje informácie o tom, čo robia, akú infraštruktúru majú k dispozícii a ako je s nimi možné nadviazať kontakt.

Umiestnenia

Adresár zahŕňa cezhraničnú oblasť juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska, konkrétne Banskobystrický a Košický kraj a maďarské župy Novohrad, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín.

Štatistiky: 57 Kategórie 7 Umiestnenia 467 Zdroje