Hľadať

Poskytované služby

 • Vypracovanie a vývoj systémových prostriedkov a metód pre zdravie, telesný a duševný stav, happiness, fitnes a wellnes a súvisiace výchovné, vzdelávacie a školiace programy
 • Zhotovenie plánov zdravia pre usadlosti a firmy, zostavovanie turistických „packages“
 • Školenie, vzdelávanie, preškolenie, tréning budovania tímu, tábor prežitia, vývoj výrobkov, animácia, organizácia podujatí.
 • Zdravotný turizmus, spokojnosť hostí pri poskytovateľov športových služieb, skúmanie kvalitatívnych parametrov poskytovateľov športových a voľno časových služieb
 • Analýza biomechanických parametrov športových a iných pohybov technického charakteru, ako aj zvýšenie účinnosti a bezpečnosti športových pohybov a pohybovo kinetických skúšok
 • Vykonávanie špeciálnych úloh pri obhliadkach miest v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní, s rekonštruovanou analýzou pohybov podozrivého páchateľa.
 • Digitalizácia virtuálnych pohybob firiem, ktoré projektujú trojdimenzné hry pre fps a rpg hry.
 • Vypravovanie programov stravovania a životosprávy, zhotovenie fyziologických testov zaťaženie
 • Vypracovanie plánov zdravotnej výchovy a rozvoja zdravia na pracovisku, tréningov na ovládanie stresu, programov na riešenie konfliktov na pracovisku, prednášok zdravotnej výchovy, programov telovýchovy.
 • Fyziologické a kondičné skúšky, diagnostika zaťaženia, optimalizácia tréningu a kontrola jeho účinnosti, prieskum predchádzania chorobám, odhalenie patologických zmien, rehabilitácia.
 • Pomoc pri výbere športového odvetvia, športové kluby, športovci sekcií, ako aj stanovenie zložiek individuálneho zaťaženia špecifického športového odvetvia pre zamestnancov multinaconálnych firiem, stredné a malé podniky, poradenstvo

Vybavenie a infraštruktúra

 • Laboratórium športovej biológie a telesného a duševného stavu

Adresa

Naša adresa:

Leányka u. 6. G épület H-3300 Eger

GPS:

47.902676579904, 20.387711098268

Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Zsuzsanna Dr. Váczyné Juhász

Pozícia

Tudományos segédmunkatárs

Mobilný telefón

+36.36.520.400/4408-as mellék

Hore