Hľadať

Poskytované služby

 • Vývoj a príprava širokého sortimentu zmesí osiva, ktoré
 • ktoré slúži na zachovanie biologickej rozmanitosti
 • poľnohospodárskych plôch
 • Euroagro prijíma úlohu poradcu v rámci národného alebo
 • EU inovačného projektu
 • Cieľom je: Výskum zosúladenia biodiverzity
 • s precíznym hospodárením
 • Druhotný cieľ: Rozvoj biologických biotopov divých zvierat
 • v záujme obohatenia populácie zajacov, jarabíc, bažantov
 • Treťoradý cieľ: Výskum a vývoj biotopov opeľovacieho
 • hmyzu širokým sortimentom medonosných rastlín,
 • s možným potenciálom pre produkciu medu
 • Vytvorenie ukážkového hospodárstva pre farmárov
 • Výroba čistého ovocného lekváru (lokálny výrobok)
 • Vysvetlenie technológie výroby lekváru, zaučenie
 • Zaučenie do výroby čerstvo lisovaných ovocných štiav
 • Tradičná výroba ovocných destilátov
 • Príprava ovocného kvasu
 • Dvojfázový kotlový destilačný systém

Vybavenie a infraštruktúra

 • Precízne (moderné) sejačky, sypače umelého hnojiva, a postrekovače
 • Samohybné satelitom riadené traktory
 • Optické triediče na osivo
 • Digitálne softvéry výpočtovej techniky pre projektovanie plôch
 • Fluidná umývačka na ovocie
 • 200 litrová nádrž s dvojitou stená na predvarenie ovocia
 • 400 litrový oceľový autokláv na plyn, ktorý je vhodný aj na sterilizáciu lekvárov balených do skla
 • Rotačná podnosová sušiaca komora na ovocie
 • Sušiaca skriňa na skúmanie sušiny
 • Závod na výrobu lekvárov, 320 m2
 • Sklad na hotové výrobky lekvárov, 40 m2
 • Výrobná linka na čerstvú jablkovú šťavu:
 • Drvič ovocia
 • Hydrolis kapacita 90 litrov
 • 175 litrová sterilizačná nádrž
 • 250 litrová sterilizačná nádrž
 • Závod na destilácia pálenky, 80 m2
 • Dvor na príjem kvasu, 160 m2
 • Destilačný kotol, kapacita 400 litrov
 • Zjemňovač pálenky, kapacita 160 litrov
 • Meracie zariadenie na ovocný destilát

Adresa

Naša adresa:

Petőfi út 1 3053 Kozárd

GPS:

47.913229712515, 19.618386248084

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Pál Dr. Hajas

Pozícia

Ügyvezető

Mobilný telefón

36 30 2104308

Hore