Hľadať

Poskytované služby

 • Experimentálna technologická hala ako inkubátor na nové technologické procesy
 • Modelovanie a simulácia vlastností
 • Štruktúrna a chemická analýza
 • Analýza fyzikálnych vlastností
 • Testovanie mechanických vlastností
 • Hodnotenie tvarovej a rozmerovej presnosti
 • Rapid prototyping

Vybavenie a infraštruktúra

 • Kompletná infraštruktúra na lisovanie práškových zmesí (miešadlo, CIP, extrúzny lis, sintrovanie)
 • Tepelné spracovanie materiálov (kalenie, popúšťanie)
 • Obrábanie výrobkov (elektroiskrové rezanie, hĺbenie, CNC obrábacie centrum 5-osí)
 • Lisovanie (mechanický a hydraulický lis)
 • Výroba kompozitov pomocou tlakovej infiltrácie
 • SW – DEFORM, XFLOW, ANSYS, ADAMS, FATIGUE
 • 3D-plotter Zcorp 650
 • Solid CAM + Solid Works SW, reconstruction
 • Kompletná metalografická príprava vzoriek
 • Skenovací mikroskop Tescan s EDX, BSE
 • Digitálny svetelný mikroskop / Keyence VHX2000
 • RTG tomograf, 225kV / Nikon
 • Emisný spektrometer / Brucker Tasman
 • Analýza obsahu plynov OHN / Brucker Galileo
 • Analýza obsahu C a S / Leco
 • XRF spektrometer
 • DTA, TG, DSC, dilatometer / Netzsch
 • Meranie teplotnej vodivosti Laser flash / Linseis
 • Klimatická komora
 • Testovací autokláv
 • Vysokorýchlostná termokamera
 • Meranie svetelnej absorpcie a reflexie
 • Laserová topografia
 • Dotykové meranie presnosti rozmerov / Wenzel
 • Bezkontaktné laserové meranie presnosti rozmerov (Gocator scanning)
 • RTG tomograf, 225kV / Nikon
 • Rekonštrukcia tvaru a rozmerov
 • Ťahové stroje 10kN, 50kN, 200kN (teploty do 1000°C, video extenzometer, clip on, HT ext.) / Tinius Olsen
 • Thermomechanické testovanie / Gleeble 100 kN
 • Meranie tvrdosti (HB, HV, HRC) / Struers
 • Inštrumentované Sharpy kladivo 300J
 • 3D tlač polymérnych kompozitov
 • 3D skener
 • Laserové sintrovanie práškov
 • Výroba foriem pomocou vytaviteľných voskových modelov
 • Odlievanie do škrupinových foriem
 • CNC obrábanie

Adresa

Naša adresa:

Priemyselná 525, 965 01, Žiar nad Hronom

GPS:

48.57041088207, 18.865757765659

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Peter Oslanec st., Ing.

Pozícia

Manager

Mobilný telefón

+421 905 862 612

Hore