Hľadať

Poskytované služby

 • Údržba kanalizačnej siete
 • Diagnostická skúška sietí pitnej vody a kanalizácie
 • Preprava tekutých odpadov
 • Prevádzkovanie zrážkovej kanalizácie
 • Realizácia rozvojových projektov vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Vybavenie a infraštruktúra

 • Infraštruktúrne siete (odpadová voda, pitná voda) a siete zrážkovej vody
 • Kombinované motorové vozidlá pre čistenie kanalizácie
 • Kamerový systém pre kontrolu odpadovej kanalizácie a kanalizácie zrážkovej vody
 • Prístroje vhodné pre diagnostické skúšky vodnej siete (korelátor, pôdny mikrofón, zberač úrovne hluku, prietokomer)
 • Motorové vozidlo na skúmanie straty vody
 • Motorové vozidlá na prepravu tekutých odpadov
 • Geodetické prístroje (RTK GPS, nivelačný prístroj)
 • Softvéry pre vyhodnotenie, projektovanie (AutoCad, IBAK)

Adresa

Naša adresa:

Petőfi 1-3 3530 Miskolc

GPS:

48.103168963057, 20.776515123851

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Gergő Kiszela

Pozícia

szolgáltatási csopoprtvezető

Mobilný telefón

+3630/442-1792

Hore