Hľadať

Poskytované služby

 • Certifikované fyzikálno-chemické analýzy a skúšky biomasy a pôdy (obsah jednotlivých prvkov a stanovenie vlhkosti)
 • Stanovenie pH pôdy a vody
 • Skúšky kvality pre semien lesných drevín a vydávanie certifikátov ISTA
 • Analýzy riečnych a dnových sedimentov a kalov
 • Analýzy vôd zrážkových, lyzimetrických, povrchových, odpadových a minerálnych
 • Analýzy drevného popola a jeho využitie v lesnom hospodárstve
 • Monitoring lesov SR, posudzovanie stavu lesov, projekty revitalizácie a rekultivácie a pod.
 • Výskum lesných ekosystémov and biodiverzity

Vybavenie a infraštruktúra

 • Absorpčný spektrometer AAS Thermo ICE 3000 (AAS-F, AAS-GTA) – zistenie obsahu minerálnych prvkov v pôde, vode a biomase
 • Atómový emisný analyzátor AES -ICP 725 Radial – zistenie obsahu minerálnych prvkov v pôde, vode a biomase
 • N/C/S elementary FLASH 1112 – meranie obsahu prvkov C, N, S a H v pôde a biomase
 • Absorpčný Spektrofotometer AMA 254 – meranie obsahu prvkov Hg v pôde, vode a biomase
 • Spektrofotometer SPECTROQUANT PHARO 300
 • Iónový chromatograf Dionex ICS 1000 – stanovenie aniónov vo vodách Cl, F, NO2, NO3 a SO4
 • TOC-V-CPH SHIMADZU – stanovenie celkového dusíka a rozpustného uhlíka vo vodách

Adresa

Naša adresa:

T.G. Masaryka 22, 960 92, Zvolen

GPS:

48.572765345127, 19.120065405816

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Ingrid Kriššáková

Pozícia

project manager

Mobilný telefón

+421 45 5314 156

Hore