Hľadať

Poskytované služby

 • Overenie (metrologická kontrola) určených meradiel
 • Metrologická nadväznosť, kalibrácia ostatných meradiel a etalónov
 • Skúšanie určených výrobokov (meradiel) v zmysle európskych smerníc MID a NAWI
 • Certifikácia OIML
 • Výskum a vývoj v oblasti metrológie
 • Organizácia medzilaboratórnych porovnávacích meraní
 • Poradenstvo
 • Vzdelávanie

Vybavenie a infraštruktúra

 • Kalibračné laboratória akreditované v zmysle EN ISO/IEC 17025 v odboroch merania: tlak, hmotnosť, teplota, prietok, objem, chemické zloženie, moment sily, teplo, ionizujúce žiarenie, ph-metria, konduktometria, vlhkosť vzduchu a pevných látok, mechanický pohyb, dĺžka a iné.
 • Skúšobné laboratóriá akreditované v zmysle EN ISO/IEC 17025 nasledovných meradiel: vodomery, plynomery a prepočítavače objemu plynu, elektromery (merače činnej elektrickej energie), merače tepla, meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, váhy s neatomatickou a automatickou činnosťou, taxametre, materializovanémiery (dĺžkové a objemové), rozmerové(dimenzionálne) miery, analyzátory výfukových plynov.
 • Certifikačný orgán pre výrobky akreditovaný v zmysle
 • EN ISO/IEC 17065″
 • Organizázátor medzilaboratórnych porovnávacích meraní akreditovaný v zmysle EN ISO/IEC 17043

Adresa

Naša adresa:

Hviezdoslavova 1124/31, 974 01, Banská Bystrica

GPS:

48.727974680987, 19.153499720102

Telefón:
Email:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Tomáš Švantner

Pozícia

director of department for strategy and marketing

Mobilný telefón

+421905532123

E-mail
Hore