Hľadať

Poskytované služby

 • výskum, prieskum a ochrana abiotickej zložky životného prostredia za účelom objasnenia
 • geodynamických procesov podieľajúcich sa na stavbe a vývoji Zeme
 • vyhľadávanie zdrojov nerastných surovín, podzemnej pitnej a geotermálnej vody
 • objasnenie príčiny zosuvov a návrh ich sanácie
 • sledovanie klimatických zmien a navrhovanie postupov a metód na ochranu životného prostredie

Vybavenie a infraštruktúra

 • datovacie zariadenie model Risø TL/OSL-DA-20
 • seizmická aparatúra Terraloc Mk 8 (24 kanálový seizmograf)
 • geofóny typu SM-4B s frekvenciou 10Hz
 • seizmické kladivo ESS-100
 • ultrazvukový prístroj Material tester 543 s frekvenciami 1 Mz, 100 kHz a 40 kHZ
 • seizmický prístroj VMS 2000 MP
 • digitálny štvorkanálový seizmograf UVS 1504
 • polarizačný mikroskop Olympus BX-53 s digitálnou kamerou Lumenera Infinity-5
 • polarizačné mikroskopy Jenapol
 • polarizačné mikroskopy Amplival
 • binokulárne mikroskopy
 • deliace, lapovacie a leštiace zariadenie Logitech CL-50
 • RTG derivatograf Chirana – MIKROMETA II

Adresa

Naša adresa:

Park Komenského 15, 042 00 Košice, Slovakia

GPS:

48.73239538207, 21.244485932414

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Tomáš Pavlík

Pozícia

Head of Project Department FBERG

Mobilný telefón

+421915762195

Hore