Hľadať

Poskytované služby

 

Vybavenie a infraštruktúra

 • RTG difraktometer – Panalytical X’Pert Pro (PANalytical, USA)
 • atómový absorpčný spektrometer s kontinuálnym zdrojom žiarenia Contraa 700
 • Mikrovlnná pec na rozklad vzoriek – ethos one
 • HPLC chromatograf WATERS 2695 S UV-VIS DETEKTOROM
 • potenciostat galvanostat – VOLTALAB 50 (PST050, RADIOMETER ANALYTICAL
 • Zdroje pre elektrolýzu kovov (rozsah do 30v a 10A)
 • Dvojrotorový drvič
 • Štvorrotorový drvič
 • Čelusťový drvič
 • Nožový mlyn
 • Kladivový mlyn
 • Guľový mlyn
 • Trecí mlyn
 • Vibračný mlyn
 • Nožový mlyn ŠK600
 • Nožový mlyn ŠK300
 • Malý kladivkový mlyn
 • Laboratórny mlyn
 • Delič vzoriek
 • Mlyn na ultrajemné mletie
 • Sitovacie zariadenie
 • Laboratórne sitovacie zariadenie
 • Vibračný triedič
 • Eddy-current separátor
 • Vzduchový separačný stôl
 • Vodný splav
 • Magnetický separátor
 • Neodýmový magnetický separátor
 • Feritový magnetický separátor
 • Lúhovací reaktor 3L
 • Lúhovací reaktor 16L
 • Lúhovací reaktor 100L
 • Mobilné filtračné zariadenie
 • Kalolis malý
 • Kalolis stredný
 • Muflová laboratórna pec
 • Silitová elektrická pec
 • Vákuová odparka
 • Vysokoteplotná sušiareň (do 800°C)

Adresa

Naša adresa:

Letná 9, 042 00, Košice

GPS:

48.730544397834, 21.245720866563

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Ľubomír Pikna

Pozícia

Prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium FMMR TUKE

Mobilný telefón

+421556022315

Hore