Hľadať

Poskytované služby

 • hodnotenie kvality biopalív (výhrevnosť, vlhkosť, spaľovacie teplo, stanovenie obsahu popola, granulometrický rozbor)
 • Poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti integrovaných ťažbovo-dopravných technológií v lesníctve, lesníckych lanoviek
 • Vypracovanie marketingovej analýzy obchodu s drevom
 • telefonické a počítačom podporované ankety
 • meranie nanomechanických vlastností bunkových stien rastlín
 • takmer 20 000 herbárových položiek cievnatých rastlín
 • fragmentačná analýzy DNA a Sangerovo sekvenovanie
 • forenzné analýzy niektorých druhov poľovnej zveri, chránených druhov živočíchov a lesných drevín
 • meranie rýchlosti asimilácie a transpirácie, hodontenie efektívnosti hospodárenia s vodou
 • meranie efektivity primárnej fotosyntézy: možnosť vytipovať genotypy / druhy odolné voči stresu

Vybavenie a infraštruktúra

 • Patenty a úžitkové vzory (zoznam na: https://kltlm.tuzvo.sk/sk/patenty)
 • CATI system pre prieskumy verejnej mienky alebo marketingove analyzy
 • mikroskop atomárnych síl MultiMode8
 • vedecký herbár
 • genetický analyzátor ABI PRISM 3130
 • gazometrický systém Li6400XT
 • fluorimeter Handy PEA
 • fluorimeter Walz PAM-2500

Adresa

Naša adresa:

T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

GPS:

48.5723721, 19.117314999999962

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Jaroslav Ďurkovič, doc. Dr. Mgr.

Pozícia

vice-dean

Mobilný telefón

+421 455 206 233

Hore