Hľadať

Poskytované služby

 • služby v oblasti výskumu a merania
 • geologické merania
 • skúšky podzemných zásob vody
 • skúšky udržateľného využívania pôdy
 • baníctvo, priemysel uhľovodíkov
 • geotermický energetický výskum
 • geomechanické modelovanie
 • týkajúce sa výroby a skladovania bioplynu
 • spracovanie odpadov

Vybavenie a infraštruktúra

 • stereo mikroskopy
 • guľový mlyn
 • vysoko vákuový uhlíkový výparník
 • triaxiláne zariadenie na skúšku hornín
 • seizmické telemetrické 48 kanálové skúšobné zariadenie
 • nukleárny analyzátor
 • HTHP rotačný viskozimeter
 • ultracentrifuga hornín
 • lámačky
 • analyzátor plynov

Adresa

Naša adresa:

Egyetemváros 3515 Miskolc

GPS:

48.079530363057, 20.765570895471

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Attila Nyiry dr.

Pozícia

Dékán

Mobilný telefón

+36-20-348-5656

Hore