Hľadať

Poskytované služby

 • služby v oblasti výskumu a merania
 • mechanické skúšky kovových a nekovových materiálov
 • fyzikálna simulácia
 • analýzy energetickej účinnosti
 • skúšky tepelného spracovania a elasticity
 • skúšky starnutia
 • rozvoj výrobnej technológie zliatin
 • skúšky korózie

Vybavenie a infraštruktúra

 • Analyzátor spalín
 • Prístroj na meranie povrchovej nerovnosti
 • Indukčná pec
 • Taviaca pec pre vysoké teploty v ochrannej atmosfére
 • Komora so striekaním solí
 • Mikroskop Ceti Reflex Trinokuláris
 • Spektrofotometer atómovej absorpcie
 • Čistič povrchov plazmovým prúdom
 • Plynový chromatograf
 • Kryštalizátor polymérov
 • Spektrofotometer
 • Röntgenový difraktometer
 • Riadkovací elektrónový mikroskop
 • Systémy na zber nameraných dát

Adresa

Naša adresa:

Egyetemváros 3515 Miskolc

GPS:

48.079377649459, 20.765678461914

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Attila Nyiry dr.

Pozícia

Dékán

Mobilný telefón

+36-20-348-5656

Hore