Hľadať

Poskytované služby

 • Analýzy rôznych typov anorganických a organických látok v tuhom a kvapalnom skupenstve
 • Prieskum, identifikácia zloženia a návrh sanácie (príp. využitia) skládok rôznych typov odpadov
 • Zber dát v terestrickom (vrátane podzemných priestorov) a akvatickom prostredí (teplota, tlak, vlhkosť, rýchlosť vetra, pH, vodivosť, obsah voľného O2 a CO2) a ich mapové a priestorové vizualizácie v 2D a 3D
 • Zisťovanie hlučnosti a prašnosti pracovného prostredia, protipožiarna ochrana
 • Mineralogická a petrografická analýza pevných materiálov (horniny, betóny a pod.)
 • Meranie prirodzenej rádioaktivity pevných materiálov (horniny, stavebné materiály a pod.)
 • Povrchový prieskum a interpretácia výsledkov elektrickej odporovej tomografie (ERT)
 • Letecká fotogrametria: letecký zber dát s možnosťou vytvorenia leteckých snímok s vysokým rozlíšením vrátane snímkovania termokamerou alebo v spektre RGB (UAV Trimble UX5, SenseFLY eBee SQ). Tvorba a interpretácia digitálneho 3D modelu povrchu (ArcGIS, Agisoft Photoscan, Surfer, Voxleer, MapViewer).
 • Spracovanie údajov v prostredí GIS: interpretácia leteckých snímok, priestorové analýzy údajov, geoprocesingové oprácie, spracovanie priestorových údajov (big data), realizácia 2D a 3D výstupov, interpretácia analýz vo vzťahu k predmetu výskumu (ArcGIS, MapViewer, Q-GIS)
 • Terestrické 3D skenovanie a modelovanie: statické priestorové skenovanie exteriéru a interiéru s následnou vizualizáciou dát v prostredí RiSCAN Pro a STONEX Reconstructor, stanovenie odvodených rozmerov objektov, výpočty priestorových ukazovateľov a rozdielových objemov modelovaných povrchov a štruktúr.
 • Presné priestorové meranie: merania geodetickej povahy s využitím národnej observačnej služby SK-POS prostredníctvom GNSS roverov ALTUS APS-3, STONEX S9 IIIPlus a totálnej stanice Nicon NIVO C3.
 • Modelovanie a interpretácie založené na interpolácii 3D objemových dát (priestorové zmeny ekologických, geologických, klimatických a ďalších veličín v priestore (Voxler).
 • Rôzne analýzy pre genetický, mikrobiologický a limnologický výskum.
 • PCR v kombinácii s elektroforézou (na diagnostikovanie všetkýchje možné využiť pre diagnostické účely všetkého druhu: diagnostika genetických ochorení, prenatálna diagnostika, určovanie paternity, v kriminalistike (diagnostika páchateľa), populačné štúdie genetickej diverzity, diagnostika pôvodcov chorôb vo vzorkách chorých osôb, prítomnosť patogénnych aj nepatogénnych mikroorganizmov vo vode, pôde a potravinách, prítomnosť patogénnych aj nepatogénnych mikroorganizmov v tráviacej, cievnej či dýchacej sústave alebo v koži, srsti a perí domácich a hospodárskych zvierat, prítomnosť zdraviu prospešných (probiotík) a zdraviu škodlivých mikroorganizmov v potravinách
 • Real-time PCRna presnú kvantifikáciu množstva mikroorganizmov vo vzorkách: z chorých osôb, z vody, pôdy a potravín, z tráviacej, cievnej či dýchacej sústavy alebo z kože, srsti a peria domácich a hospodárskych zvierat, na kvantifikáciu zdraviu prospešných (probiotík) a zdraviu škodlivých mikroorganizmov v potravinách
 • MALDI-TOF (na diagnostiku mikrooganizmov: pôvodcov chorôb vo vzorkách z chorých osôb, prítomnosť patogénnych aj nepatogénnych mikroorganizmov vo vode, pôde a potravinách, prítomnosť patogénnych aj nepatogénnych mikroorganizmov v tráviacej, cievnej či dýchacej sústave alebo v koži, srsti a perí domácich a hospodárskych zvierat, prítomnosť zdraviu prospešných (probiotík) a zdraviu škodlivých mikroorganizmov v potravinách.

Vybavenie a infraštruktúra

 • bezpilotné fotogrametrické lietadlo UAV Trimble UX5
 • bezpilotný fotogrametrický dron SenseFLY eBee SQ
 • GNSS rover STONEX S9 IIIPlus
 • GNSS rover ALTUS APS-3
 • 3D scaner Max SCAN 3D
 • 3D terestrický skener RIEGL VZ1000
 • STONEX X300
 • totálna stanica Nicon NIVO C3
 • ERT (Elektrická odporová tomografia)
 • Analyzátor (T, O2, pH, %,) HACH HQ40d multi
 • Konduktometer WTW Cond
 • Radiometer SGR (zisťovanie hodnôt rádioaktivity)
 • Softvér: ArcGIS, MapViewer, Q-GIS, rcGIS, Agisoft Photoscan, Surfer, Voxler, MapViewer, RiSCAN Pro a STONEX Reconstructor
 • Mikroskop Nicon Eclipse (rozbor hornín v prechádzajúcom svetle)

Adresa

Naša adresa:

Tajovského 40, 974 01, Banská Bystrica

GPS:

48.74206406414, 19.123152299409

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Alfonz Gajdoš, doc., RNDr., PhD.

Pozícia

Associate professor

Mobilný telefón

+421 48 446 7244

Hore