Hľadať

Poskytované služby

  • snímanie a základná analýza histologických a cytologických preparátov pomocou konfokálneho mikroskopu
  • snímanie a základná analýza histologických a cytologických preparátov pomocou fluorescenčného mikroskopu
  • snímanie a základná analýza histologických a cytologických preparátov pomocou svetelného mikroskopu
  • príprava histologických a cytologických preparátov pre svetelnú, fluorescenčnú alebo konfokálnu mikroskopiu
  • príprava vzoriek pre prietokový cytometer/sorter
  • meranie, sortovanie a analýza vzoriek (bunková suspenzia) pomocou prietokového cytometra/sortra

Vybavenie a infraštruktúra

  • konfokálny mikroskop Leica TCS SP5 X vybavený s bielym a argónovým laserom, 3 detektormi a plne motorizovaným pohybom v X, Y, a Z osiach
  • invertovaný fluorescenčný mikroskop Leica DMB 6000
  • prietokový cytometer/sorter BD FACSAria II SORP vybavený 4 lasermi (UV, fialový, modrý, červený) a 16 detektormi
  • prietokový cytometer BD FACSCAlibur vybavený modrým laserom a 3 detektormi

Adresa

Naša adresa:

Šrobárova 2, 04154, Košice

GPS:

48.71929336414, 21.251388575878

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Peter Fedoročko

Pozícia

head of laboratory

Mobilný telefón

+421552341182

Hore