Hľadať

Poskytované služby

  • Určenie štruktúry malých organických a bioorganických zlúčenín
  • Kvantitatívna analýza organických polutantov v životnom prostredí
  • Analýza organických vzoriek z chemického a farmaceutického priemyslu

Vybavenie a infraštruktúra

  • 600 MHz NMR spektrometer Varian VNMRS pre merania vysokorozlíšených 1D a 2D NMR spektier chemických, biologických, materiálových a environmentálnych vzoriek a potravín v roztoku
  • 400 MHz NMR spektrometer Varian Mercury Plus pre meranie rutinných NMR spektier v roztoku

Adresa

Naša adresa:

Moyzesova 11, 040 01, Košice

GPS:

48.72029574621, 21.252047543649

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Jan Imrich

Pozícia

Head of the NMR Laboratory

Mobilný telefón

+421905727892

Hore