Hľadať

Poskytované služby

  • odborná konzultačná činnosť o vhodnom spôsobe ochrany predmetov priemyselného vlastníctva – patenty, úžitkové vzory,ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu tovaru, zemepisné označovanie výrobkov, topografie polovodičových výrobkov
  • prediagnostika priemyselných práv
  • rešeršné služby – patentová rešerš na stav techniky, patentová rešerš s komentárom, rešerš na ochranné známky, rešerš na dizajny
  • vzdelávanie – odborné, špecializované prednášky a semináre
  • Kurz duševného vlastníctva (4 semestre)

Vybavenie a infraštruktúra

 

Adresa

Naša adresa:

Švermova 43, 974 04, Banská Bystrica

GPS:

48.731688849459, 19.126034787443

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Jana Rešutíková

Pozícia

information centre

Mobilný telefón

+421 48 4300 131

Hore