Hľadať

Poskytované služby

  • Fotenie vo vákuu pri velkých zväčšeniach
  • Štúdium morfologie povrchu
  • Semikvantitatívna analýza vzoriek
  • Choroby dreva

Vybavenie a infraštruktúra

  • Elektrónový mikroskop JEOL JSM-6390LV – Základným princípom prístroja je bombardovanie vzorky zväzkom urýchlených elektrónov. Pri interakcii elektrónového lúča so vzorkou dochádza k emisii sekundárnych elektrónov, odrazených elektrónov, rtg žiarenia a viditeľného svetla.
    Pokovovačka
  • EDS detektor OXFORD Instruments INCA x-act
  • Katódoluminiscenčné zariadenie CLUE (Horiba Jobin-Yvon)
  • 2 naprašovačky na uhlík a na kovy

Adresa

Naša adresa:

Ďumbierska 1, 974 01, Banská Bystrica

GPS:

48.75127196414, 19.159671624653

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Nataša Halašiová, Mgr.

Pozícia

Researcher

Mobilný telefón

+421 48 321 3211

Hore