Hľadať

Poskytované služby

 • Monitoring pôd SR
 • Aktualizácia databázových údajov za Monitoring pôd v rámci informačného systému o pôde
 • Priestorová identifikácia a hodnotenie rizikových oblastí ochrany pôdy v SR
 • Riešenie odborných úloh zameraných na aktualizáciu registra poľnohospodárskych pôd a kontrolu poberania dotácií na plochu metódou DPZ
 • Pôdna služba a poradenstvo pri ochrane pôdy
 • Správa, údržba a aktualizácia máp BPEJ
 • Poradenská činnosť
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti monitorovania a ochrany pôd
 • Návrhy opatrení na zmiernenie, resp. odstránenie degradácie pôd (erózia, kompakcia pôd, kontaminácia pôd, úbytok humusu a prístupných živín)
 • Agroekosystémové služby – hodnotenie
 • Vybudovanie, správa a administrácia informačného systému geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA)
 • Hodnotenie pôd využívaných na energetické účely
 • Spustnuté pôdy pôvodne poľnohospodársky využívané

Vybavenie a infraštruktúra

 

Adresa

Naša adresa:

Mládežnícka 36, 974 04, Banská Bystrica

GPS:

48.722739411432, 19.124389454592

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Jozef prof. Ing. Kobza, CSc.

Pozícia

head of regional department

Mobilný telefón

+421 904 251 572

Hore