Hľadať

Stretnutie podnikateľov a poskytovateľov výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry

Stretnutie podnikateľov a poskytovateľov výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry

Dňa 18.9.2018 o 10,00 hod. sa v Študentskom domove Technickej univerzity vo Zvolene, ul. Študentská 17,  uskutoční stretnutie podnikateľov a poskytovateľov výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry zamerané na oblasť lesníctva a drevospracujúceho priemyslu.

Podujatie je určené slovenským a maďarským firmám ako aj poskytovateľom výskumno-vývojovej infraštruktúry a inovačných služieb, ktorých činnosť súvisí s lesníckym a drevospracujúcim priemyslom. Účasť na podujatí je bezplatná, tlmočenie do a z maďarského jazyka bude zabezpečené. Cieľom podujatia je naviazanie spolupráce medzi firmami a výskumno-vývojovou sférou ako aj medzi firmami navzájom.

Registrácia na podujatie bude spustená začiatkom septembra.