Hľadať

Záverečná konferencia projektu InnoService

Záverečná konferencia projektu InnoService

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi si Vás dovoľujú pozvať na záverečnú konferenciu projektu InnoService, ktorá sa uskutoční v utorok 15. januára 2019 v čase od 10:30 do 15:00 hod. v kongresových priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen.

Konferencia je určená nielen pre firmy a výskumno-vývojové organizácie, ale aj rozvojové a inovačné agentúry, regionálne samosprávy, vzdelávacie inštitúcie či široká verejnosť. Cieľom podujatia je predstaviť zúčastneným výsledky projektu, najmä nové cezhraničné on-line portfólio výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska a prediskutovať s expertmi možnosti, výhody, ale aj prekážky spolupráce výskumno-vývojovej sféry s podnikmi.

Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie prostredníctvom on-line formulára.

Rokovacím jazykom je slovenský jazyk, simultánne tlmočenie do maďarského jazyka bude zabezpečené.

Viac informácií o podujatí nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť.