Hľadať

Poskytované služby

 

Vybavenie a infraštruktúra

 • spektrometer Niton
 • indukčné pece
 • odporové pece komorové
 • odporové pece téglikové
 • Tamannova pec
 • Marshove pece
 • sušiace pece
 • žíhacie pece
 • optický mikroskop NEOPHOT32
 • stereomikroskop ZEISS
 • derivatograf Q
 • homogenizéry
 • zariadenia na stanovenie pevnosti
 • vodný model panvy, medzipanvy a kryštalizátora
 • zariadenie na výrobu tenkostenných modelov
 • laboratórna spekacia panvička
 • zbaľovacie zariadenia
 • bubon ISO
 • malé tunely na štúdium spaľovania
 • fyzikálne modely tepelných agregátov
 • veľký spaľovací tunel
 • plynová komorová pec
 • reaktor na splyňovanie biomasy a výrobu tepla a elektrickej energie
 • optický emisný spektrometer s ICP Fisher Thermo iCAP6200DUO
 • simultánny termický analyzátor NETZSCH STA 449 F3 Jupiter
 • vertikálny dilatometer LINSEIS 75 PT Vertical
 • vysokoteplotný mikroskop Leitz-Wetzlar
 • AAS Perkin ELMER 3100
 • analyzátor Quantachrome Nova 100e
 • sušiareň
 • hrnčiarsky kruh
 • rotačný viskozimeter Rheotest
 • indukčná pec
 • valcovacia stolica
 • digestor
 • sušiace pece
 • vysokoteplotné pece do 1500°C
 • lis
 • mlyny
 • miešač na hmoty
 • laboratórne stoly
 • sitovačky
 • laserový analyzátor distribúcie častíc MALVERN Microsizer 2000S
 • zariadenia a prístroje na analýzu chemického zloženia
 • vibračná striasačka RETSCH
 • potenciostat Titroline 7000
 • ph meter HANNA
 • merač redox potenciálu
 • miešané chemické reaktory
 • termomechanický analyzátor LINSEIS TMA PT 1700
 • vysokotlakový ortuťový porozimeter Quantachrome PoreMaster 33
 • zariadenie pre mikrovlnné rozpúšťanie tuhých vzoriek CEM MARS
 • RTG difraktometer RIGAKU MiniFlex600, Theta-2Theta, CuK alpha
 • B.E.T. analyzátor Quantachrome Nova1000e

Adresa

Naša adresa:

Letná 9, 042 00, Košice

GPS:

48.730463549459, 21.245571057121

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Ľubomír Pikna

Pozícia

Prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium FMMR TUKE

Mobilný telefón

+421556022315

Hore