Hľadať

Poskytované služby

Nedeštruktívna 3D analýza pre vysoko absorpčné materiály z odborov strojárstva, hutníctva, automobilového priemyslu, skúšobníctva, geológie a pod.

Vybavenie a infraštruktúra

  • Vysokoenergetické mikro-CT v|tome|x L 240 – 240 kV trubica pre na masívnejšie, rádioskopicky hustejšie a väčšie objekty; 180kV nanofokusová trubica pre detailné rozlíšenie až 1µm pre objekty malých rozmerov; max. rozmery testovaného predmetu: v = 1300 mm, φ = 800 mm, m = 50 kg, detekovateľnosť detailu < 1µm, max. voxel rozlíšenie < 2 µm;
  • 3D tlačiareň ProJet® 660Pro, prášková

Adresa

Naša adresa:

Ďumbierska 1, 974 01, Banská Bystrica

GPS:

48.751173149459, 19.159821495833

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Radovan Kyška-Pipík, Dr., PhD.

Pozícia

Researcher

Mobilný telefón

+421 48 321 3211

Hore