Hľadať

Registrácia na podujatie B2B je spustená

Registrácia na podujatie B2B je spustená

Pozvánka

Banskobystrická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na

B2B rokovania

slovenských a maďarských firiem a poskytovateľov výskumno-vývojových služieb so zameraním na lesníctvo a drevospracujúci priemysel, ktoré sa uskutočnia

v utorok 18.septembra 2018 v čase od 10:00 do 14:00 hod.
v priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen.

Podujatie sa uskutoční v rámci realizácie medzinárodného projektu „Cezhraničné portfólio inovačných služieb“, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.

Cieľom podujatia je predstaviť zúčastneným nové on-line portfólio výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska a iniciovať cezhraničnú spoluprácu zameranú na inovácie medzi podnikateľmi a poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb.

Program:

 9,30 – 10,00: Registrácia
10,00 – 10,30: Otvorenie a úvodné slovo
10,30 – 10,45: Predstavenie on-line portfólia výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry
10,45 – 11,30: Prezentácia poskytovateľov výskumno-vývojových služieb
11,30 – 11,45: Prestávka
11,45 – 14,00: Bilaterálne rokovania

Rokovacím jazykom je slovenský, maďarský a anglický jazyk. Tlmočenie medzi slovenským a maďarským jazykom je zabezpečené, avšak v obmedzenom rozsahu, preto na rokovanie využite, prosím, svoje znalosti angličtiny.

Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie prostredníctvom on-line formulára.

Profil účastníkov rokovaní si môžete pozrieť na www.inno-service.eu