Hľadať

Poskytované služby

 • Pozorovania štruktúry a subštruktúry tuhých látok
 • Vybrané experimenty elektrónovej difrakcie
 • Interpretácia a vvhodnocovanie obrazu vzoriek
 • Interpretácia a vyhodnocovanie difrakčných dát
 • Príprava vzoriek pre elektrónovú mikroskopiu

Vybavenie a infraštruktúra

 • Transmisný elektrónový mikroskop JEOL 2100F UHR s urýchľovacím napätím 80 až 200kV. Bodové rozlíšenie objektívu je 0.19 nm, informačný limit 0.09 nm. Mikroskop umožňuje získať obraz štruktúry materiálov a dáta v rôznych režimoch elektrónovej difrakcie.
 • EDS detektor Oxford Instruments Xmax80 – Röntgenový spektrometer. Slúži na stanovenie chcemického zloženia preparátov. Energiové rozlíšenie je 127 eV. Je nainštalovaný ako súčasť mikroskopu.
 • Držiak JEOL s veľkým náklonom okolo osi X- slúži na tomografický zber dát v uhlovom intervale +/- 60°.
 • Držiak JEOL s rotáciou okolo osi Z – umožňuje rotáciu vzorky v medziach 360°.
 • Držiak JEOL s náklonom okolo osí X a Y do +/-26°C. Slúži difrakčné analýzy vzoriek.
 • Plazmová čistička Fischione M1020 – slúži na plazmové čistenie preparátov pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu.
 • Iónová bombardovačka JEOL Ion Slicer EM09100 – slúži na finálnu prípravu preparátov pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu bombardovaním Ar iónmi.
 • Naparovačka Quorum Q150R ES – slúži k nanášaniu tenkých vrstiev uhlíka alebo zlata na preparáty pre transmisnú a skenovaciu elektrónovú mikroskopiu.

Adresa

Naša adresa:

Park Angelinum 9, 04154, Košice

GPS:

48.729470814681, 21.249129868767

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Vladimír Girman

Pozícia

Researcher

Mobilný telefón

+421 902 562 570

Hore